Меню Закрити

Картка заходу Яремче

КАРТКА ЗАХОДУ 

Фахова (тематична) школа  

«ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА В ОНКОЛОГІЇ»,

присвячена Міжнародному дню радіології (8.11.2022 р.) 

(майстер-клас, симуляційний тренінг, тренінг з оволодіння практичними навичками, тренінг, семінар, фахова (тематична) школа)

БПР МЕДИЧНИХТАФАРМАЦЕВТИЧНИХПРАЦІВНИКІВ

Назва заходу БПР«ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА В ОНКОЛОГІЇ», присвячена Міжнародному дню радіології (8.11.2022 р.)
Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)ГО «Всеукраїнська асоціація рентгенологів» (№1095)
Співорганізатори заходуУкраїнська асоціація рентген-лаборантів та радіологічних технологів Національний технічний університет «ХПІ»
Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)Гастроентерологія, загальна практика –сімейна медицина, клінічна онкологія, онкохірургія, організація і управління охороною здоров’я, педіатрія, пульмонологія, радіологія, рентгенологія, терапія, торакальна хірургія, ультразвукова діагностика, хірургія
Вид заходу БПРфахова (тематична) школа
Запланована кількість учасників60
Мета навчанняОзнайомити лікарів із сучасними можливостями променевої діагностики в онкології
Метод / методи навчаннявідеолекції, презентації, тестові завдання, матеріали для самостійної підготовки
Кількість балів БПР20
10.Дата заходу БПР4-5 листопада 2022
11.Місце проведення заходу БПР (повна адреса)Івано-Франківська обл., с.м.т. Яремче, вул. І. Петраша, 6а, готельний комплекс «Карпатські зорі»
12.Прізвище, ім’я та по батькові лектора/тренераШармазанова Олена Петрівна, Балашов Сергій Володимирович, Балака Святослав Миколайович, Бортний Микола Олександрович, Дереш Наталія Володимирівна, Динник Олег Борисович, Дьолог Марія Іванівна, Кметюк Володимир Михайлович, Коваленко Юрій Миколайович, Мангов Андрій Володимирович, Милян Юрій Петрович, Пушкаренко Ольга Анатоліївна, Федуленкова Юлія Янівна 
13.Резюме лектора/тренераШармазанова О.П. – д.м.н., професор. Президент Всеукраїнської асоціації рентгенологів, керівник Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології ім. проф. М.І. Спузяка, зав.кафедри радіології ННМІ НТУ «ХПІ», член ESR.
Балашов С.В. – к.т.н., керівник міжнародного сервісу науково-виробничого об’єднання «Телеоптик», експерт Центру рентгенівських технологій АРУ, член ESR 
Балака С.М. – к.м.н., керівникцентру інтервенційної онкології, багато разів стажувався за кордоном.
Бортний Микола Олександрович – к.м.н., доцент кафедри рентгенології і радіології ХМАПО, віце-президент ВАР, член ESR.
Дереш Н.В. – к.м.н., лікар-рентгенолог Медичного центру “Lifescan”, викладач кафедри радіології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, експерт Центру рентгенів-ських технологій АРУ, член ESR, ESGAR, ESOI 
Динник О.Б. – к.м.н., заслужений лікар України,головний лікар Інституту еластографії, президент Української асоціації фахівців з ультразвукової діагностики (УАФУД), член виконкому Асоціації радіологів України (АРУ) та редколегії низки наукових фахових журналів, міжнародних спілок: ESR, EASL, EFSUMB.
Дьолог М.І. – лікар-рентгенолог вищої категорії, керівник медичного центру «Візіон», експерт Центру рентгенівських технологій АРУ 
Кметюк В.М. – лікар рентгенолог вищої категорії, завідувач відділенням комп’ютерної томографії медичного центру «Альтмед», головний експерт департаменту охорони здоров`я Івано-Франківської області, Член Українського і Європейського товариств радіологів, Президент Української асоціації рентген-лаборантів і радіологічних технологів.
Коваленко Ю.М. – к.т.н., старший викладач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології і радіаційної безпеки НУОЗУ ім. П.Л. Шупика, заступник керівника Центра рентгенівських технологій АРУ, керівник Видавниче-інформаційного центру «Медицина України», член ESR, EFOPM.
Мангов А.В. – лікар рентгенолог вищої категорії, асистент кафедри радіології НТУ «ХПІ» ННМІ, головний лікар Європейського радіологічного центру, член ESR, ESGAR, ESOI. 
Милян Ю.П. – лікар рентгенолог вищої категорії, працюж в КНП ЛОР  “Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр”
Партикевич Ю.Д.  – лікар онкохірург вищої категорії, завідувач хірургічним відділенням № 1 (пухлини шлунково-кишкового тракту), КНП «Прикарпатського клінічного онкологічного центру ІФ ОР», асистент кафедри онкології медицини ІФНМУ Пушкаренко О.А. – к.м.н., доцент Ужгородського національного університету Пушкаренко О.А. – к.м.н., доцент Ужгородського національного університету Семенів П.М. – завідувач інформаційно- аналітичним відділом медичної статистики, лікар- онкохірург вищої категорії КНП “Прикарпатський клінічний онкологічний центр”. Федуленкова Ю.Я. – к.м.н., доцент кафедри радіології та радіаційної медицини ХНМУ
14.Програма заходу БПР10.00-10.10 Відкриття школи. 10.10-12.40 Лекційний курс 1. Об’єднана секція для радіологів та радіологічних технологів
10.10-10.40  Як новітні технології змінюють вимоги до персоналу радіологічних відділень. Кметюк В.М., Івано-Франківськ
10.40-11.10  Цифрова візуалізація, телерентгенологія та штучний інтелект як складові сучасної рентгенодіагно-стки. Балашов С.В., Київ
11.10-11.40  Актуальні питання безпеки радіологічних досліджень. Коваленко Ю.М., Київ
11.40-12.30  Майстер-клас з роботи на легкому цифровому рентгенодіагностичному комплексі. Дьолог М.І., Балашов С.В., Коваленко Ю.М., Тячів-Київ
13.00-15.00 Лекційний курс 2. Об’єднана секція для радіологів та радіологічних технологів, присвячена 30-річчю Асоціації радіологів України
13.00-13.15 Асоціації радіологів України 30 років. Шармазанова О.П., Коваленко Ю.М., Харків-Київ
13.15-13.30 Україна на Європейському Конгресі Радіологів ECR-2022. Дереш Н.В., Київ
13.30-13.50 25 років цифровій багато камерній технології візуалізації рентгенівських зображень. Коваленко Ю.М., Київ
13.50-14.10 Променева діагностика жирової хвороби печінки. Динник О.Б., Жайворонок М.М., Київ
14.10-14.30 Радіологія в Україні: вчора, сьогодні і завтра  Новіков М.Є., Київ                     
15.30-17.30 Лекційний курс 3. Променева діагностика в онкології 1
5.30-16.00  Стан та якість  медичної допомоги онкологічним хворим в Івано-Франківській області. Проблеми  та шляхи своєчасної діагностики. Семенів П.М., Івано-Франківськ
16.00-16.30 Завдання радіолога в міждисциплінарній онкологічній комісії у  визначенні індивідуальної тактики лікування пацієнтів. Партикевич Ю.Д., Івано-Франківськ 16.30-17.00   Методи інтервенційної радіології в онкології. Вєрємєй Д. А., Харків –Івано-Франківськ
17.00-17.30   Що потрібно хірургу від радіолога при діагностиці раку підшлункової залози та печінки. Мангов А.В., Харків-Львів 1
7.30-17.45   Контрастне ультразвукове дослідження в онкології: застосування і перспективи (короткий огляд матеріалів міжнародного курсу CEUS 2022, м. Мюнхен) Пушкаренко О.А., Ужгород
5 листопада
10.00- 15.00 Лекційний курс 4. Променева діагностика в онкології 
10.00-10.30  Особливості променевої діагностики центрального раку легень. Милян Ю.П., Львів
10.30-11.00   Біопсія в практиці інтервенційної онкології. Балака С.М., Харків- Івано-Франківськ
11.00-11.30 Ультразвукова диференційна діагностика пухлинних захворювань грудної залози. Федуленкова Ю.Я., ХНМУ, Харків 
11.30-12.00 Особливості променевої діагностики периферичного раку легень. Милян Ю.П., Львів
12.30-13.00 Диференційна променева діагностика пухлин стравоходу. Бортний М.О., ХМАПО, Харків
13.00-13.30 Ультразвукова діагностика пухлин м’яких тканин. Федуленкова Ю.Я., ХНМУ, Харків
13.30-14.00  Візуалізація колоректального раку: особливості сучасної променевої діагностики. Бортний М.О., ХМАПО, Харків 14.00-14.30 Локальне МР-стадіювання раку прямої кишки. Дереш Н.В., Київ 
14.30-15.00 Протоколи КТ-сканування при онкологічних захворюваннях. Мангов А. В., Харків-Львів
15.00-16.00 Випадки з практики
Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)Диплом лікаря, сертифікат про проходження інтернатури 
Технічна підтримка (так/ні?). У разі якщо під час проведення заходу БПР з оволодіння певними практичними навичками планується використання медичних виробів, які надані дистриб’ютором, Провайдер розміщує копію угоди, в якій зазначено шляхи недопущення виникнення потенційного конфлікту інтересів та заборону використання торгової назви медичного виробуНі
17.Методи оцінювання набутих знаньОцінка тестових завдань
Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)

Читайте також

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest

2 Коментарі
Старіші
Новіші Найпопулярніші
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Надія
Надія
5 місяців тому

Доброго дня! Планується онлайн запису?

2
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x