Меню Закрити

Сторінка ЦРТ АРУ

ПРО ЦЕНТР РЕНТГЕНІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ АСОЦІАЦІЇ РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ

Центр рентгенівських технологій (ЦРТ) Асоціації радіологів України (АРУ) було створено 14 жовтня 1998 року на організаційному засідання, яке проходило у Республіканській медичній бібліотеці. На ньому було присутні представники Головного управління радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), Харківського науково-дослідного інституту медичної радіології ім. Г.С. Григор’єва, Асоціації радіологів України, Державного українського об’єднання «Політехмед», Інформаційно-видавничого об’єднання «Медицина України», а також низки українських підприємств та громадських організацій. На засіданні було прийняте «Положення про Центр рентгенівських технологій» та обрано його керівництво. Керівником Центру став професор Сергій Іванович Мірошниченко, його заступником – к.т.н. Юрій Миколайович Коваленко, відповідальним секретарем – к.т.н. Василь Олексійович Соломка.

Центр об’єднав розробників та виробників РТ з тими, хто її використовує. 

Було визначено основні завдання ЦРТ:

– об’єднання зусиль розробників, виробників та користувачів рентгенівської техніки (РТ) з метою ефективного переоснащення та експлуатації РТ в медичних закладах України;

– участь у розробці концепції переоснащення та поліпшення стану РТ в Україні. Розробка пропозицій та рекомендацій щодо розвитку РТ;

– сприяння реалізації науково-технічних програм та окремих проектів з розробки РТ та впровадження у виробництво та медичну практику вітчизняної РТ;

– надання кваліфікованої експертної та консультативної допомоги медичним закладам з питань переоснащення та поліпшення стану РТ (через Асоціацію радіологів України);

– об’єднання зусиль по захисту вітчизняного ринку від неякісної РТ та обладнання та забезпечення медичних закладів сучасною, надійною та недорогою РТ;

– розробка концепції підготовки інженерно-технічних працівників, зайнятих у обслуговуванні рентгенівської техніки;

– громадський контроль за додержанням вимог та виконання Закону України «Про захист людини від дії іонізуючого випромінювання».

Центр рентгенівських технологій взяв активну участь у розробці проекту Програми розвитку променевої діагностики в Україні. Разом з Київським центром нових рентгенівських технологій та кафедрою радіології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика Центром було налагоджено навчання рентгенологів та рентген-лаборантів роботі на цифрових рентгенівських системах. На тижневих курсах, які проводились у Києві з 2000 по 2006 роки пройшло навчання понад 2000 рентгенологів та рентген-лаборантів з усіх регіонів України.  У 2003 році в Кам’янець-Подільскому було проведено перший майстер-клас з цифрової рентгенодіагностики, а пізніше вже за участі кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти було налагоджено роботу Школи цифрових технологій, які щорічно проводяться в теперішній час. Разом з Українською асоціацією рентген-лаборантів та радіологічних технологів Центром регулярно проводяться навчальні заходи для рентген-лаборантів з питань забезпечення якості та безпеки радіологічних досліджень. Якщо на початку двадцять першого сторіччя основним завдання ЦРТ була заміна плівкової цифровою рентгенографією, то в теперішній разом з провідними вітчизняними виробниками РТ Центр працює над впровадженням в клінічну практику томосинтезу, конусно-променевої томографії та телерадіології.